David Datblygu
David Datblygu

David Datblygu

News!! Louder than War announce one half of John Peel favourites Datblygu’s David R Edwards to release his long awaited first volume of poetry

Dave Datblygu’s ‘Search In English For The House Of Tolerance’ Book of poetry by David R Edwards

Recordiau Prin are proud to announce the publication of the first ever book of poetry by David R Edwards. Through his work with seminal Welsh band Datblygu, David is quite possibly one of the most influential lyricists and front-men of the last 30 years. “Dave Datblygu’s Search In English For The House of Tolerance”  collects thirty five of David’s poems, all written in English, which focus on love and lust, heartbreak and ecstasy, all told with David’s usual black humour. Funny, heartbreaking, controversial, enthralling, “Dave Datblygu’s Search In English For The House Of Tolerance” is set to be a key text and vital entry into what is already a rich and influential body of work. To accompany the book, each copy will come with a CD recording of David reciting the poems from the book accompanied by the soundscapes of Welsh musician & artist Ash Cooke  Aka Pulco. Imagine William S Burroughs dripping in wine instead of junk and hailing from Cardiganshire instead of the States.

There will be a limited run of 200 copies available with each one individually numbered. The first 50 copies will be signed by David himself. The book will be published on April 20th 2017  and there will also be a rare live performance to support the book launch in the near future. More details of this to follow.

If you would like to pre-order a copy please click the link below £9.50 + pp

BUY NOW

Mae Recordiau Prin yn falch iawn o gyhoeddi llyfr o gerddi cyntaf David R Edwards. Trwy ei waith gyda’r band Datblygu, credaf fod David yn un or  cyfansoddwyr a phrif leiswyr mwyaf dylanwadol yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf.

Dyma gasgliad David o 30 o gerddi, i gyd yn Saesneg, sydd yn canolbwyntio ar gariad a chwant, torcalon ac ecstasi, i gyd drwy hiwmor tywyll David.Dig ri, tor-calonus, dadleuol, gafaelgar, dim ond ychydig o eiriau i ddisgrifio geiriau “Dave Datblygu’s Search In English For The House Of Tolerance”  sydd wedi ei osod yn destun allweddol a mynediad hanfodol i’r hyn sydd eisoes yn gorff cyfoethog a dylanwadol o waith

I gyd-fynd gyda’r llyfr, bydd CD wedi ei recordio gan David yn adrodd ei waith  ynghyd â seinweddau y cerddor Cymraeg a’r artist Ash Cooke – Aka Pulco.  Dychmygwch William S Burrough yn yfed gwin yn lle sothach ac yn hanu o Geredigion yn lle yr Unol Daliaethau.

Dim ond 200 o gopiau fydd ar gael pob un wedi ei rifo yn unigol. Bydd yr 50 cyntaf wedi eu llofnodi gan David ei hun. Cyhoeddir y llyfr ar yr 20fed o Ebrill, 2017 a bydd hefyd perfformiad byw i gefnogi lawnsiad y llyfr o gwmpas yrun amser. Mwy o fanylion i ddilyn. s yr hoffech archebu copi o flaen llaw dilynwch y linc isod.

£9.50 + pp

BUY NOW

Words by Ioan Humphreys. More writing by Ioan can be found at his author’s archive. You can also find him on Twitter at @ioan_humphreys.

Previous articleSwimming Tapes – Brilliant New Summer Pop Guitar 5 Piece
Next articleINTERVIEW: Singer and playwright Lizzie Nunnery talks about her new play Narvik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here